A' Lee Springpower

Een fijn karakter, veel kracht en power, een opgerichte galop en een springtechniek vol verwachtingen! 

Vader Argentinus, is een heel bekende hengst, in 2005 was hij hengst van het jaar bij het Hannoveraner Verband. Ook zijn nakomelingen zijn veelbelovend, kijk naar de bekende Arko III, die word gereden door Nick Skelton, een paard die veel wint in de springsport, bijvoorbeeld Grote Prijs in Calgary en Nations Cup in Dublin.

Moeder Coralie, heeft het staatspremie en Elite sport predicaat. Ook was ze geselecteerd voor het Bündeschampionaat 6 jarige spring paarden, waar ze de titel 'Leistungstüte' kreeg. In 2010 was ze kampioen van de provincie Zuid Holland. 

De vader van Coralie, Cornet Obolensky (geboren 1999), die reeds op 8 jarige leeftijd in Barcelona team goud wist te winnen in de Super Leaque, en op 9 jarige leeftijd deel nam aan de Olympische spelen in Hong Kong (2008). Cornet Obolensky is voorbestemd dankzij zijn super afstamming, zijn vader Clinton, is één van de beste springers ter wereld met o.a. een 4e plaats op de Olympische spelen in Athene 2004.

Type paard
Kleur
Bruin
Geboortejaar
2007
Stokmaat
0 cm
Goedgekeurd

Westfalen, Zangersheide.

Dekgeld vaste kosten
€ 150,-
Dekgeld drachtig
€ 645,-
Dekgeld totaal
€ 795,-
Sperma beschikbaar
Diepvries
Beschikbaar bij

Stoeterij Black Horses:

- Carlo van Kaathoven

- Marja Wesseling

Aanvullende info

Dekvoorwaarden Nederland 2021 a' Lee Springpower
Algemeen:
 Voor aanvang van de eerste inseminatie de merriegegevens
aanleveren
 Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
 Het dekseizoen eindigt op 1 september 2021
 Het gustgeld bedraagt € 150, excl. BTW en verzendkosten, dit alleen bij
indienen van een gustverklaring opgesteld door een officiële
dierenarts vóór 15 oktober 2021
 Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór
15 oktober 2021
 Stalgeld merrie met veulen € 10,-, zonder veulen € 6,- per dag
 Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de
merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden
en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden
Diepvriessperma:
 Stoeterij Black Horses verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige
merrie
 Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Stoeterij Black
Horses en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd
worden evenals de lege rietjes
Embryo-Transplantatie en ICSI:
 Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor
embryo-spoeling of voor ICSI
 Begeleiding voor embryo-spoeling loopt via Stoeterij Black Horses, M.
Wesselingh. ICSI uitsluitend via een door Stoeterij Black Horses BV
erkend bedrijf
 Indien er geen ICSI geslaagd is, kan er opnieuw sperma besteld worden
voor deze merrie
 Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit
geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één
inseminatie worden gespoeld
 Merriehouder dient Stoeterij Black Horses BV vóór 15 oktober 2021 een
door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht
te bezorgen van het aantal geslaagde ICSI’s per merrie
 Indien de transplantatie van het ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit
overzicht als een gustverklaring (indien vermeld)
 Niet gebruikte rietjes voor ICSI blijven ten allen tijde eigendom van
Stoeterij Black Horses BV en moeten aan het eind van het seizoen naar
ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes
Aansprakelijkheid:
 Stoeterij Black Horses BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of
anderszins
 De paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de
eigenaar
 Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van
Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te
Utrecht
Veterinaire begeleiding Embryo-transplantatie en reguliere dekkingen:
 Veterinaire begeleiding door dierenarts M. Wesselingh
 Voor merriebegeleiding wordt eenmalig € 140,00 (excl. BTW) in
rekening gebracht
 De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding
(opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten, zoals injecties,
bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of
operaties worden door Stoeterij Black Horses BV in rekening gebracht
bij de merriehouder
Dekgeld:
 € 795,-- excl. BTW per drachtige merrie of per geslaagde Embryo / ICSI