L'Extreme BH

Er zijn weinig paarden die hun naam zoveel eer aan doen als L'Extreme BH. Een hengst die op alle fronten uitblinkt en het evenbeeld is van een potentieel Grand Prix paard. Wie in de hedendaagse sport mee wil op het hoogste niveau heeft macht, vermogen, bloed en instelling nodig. Eigenschappen die in deze stam diep verankerd zitten. 

Aan vaderszijde is het papier van L'Extreme BH louter opgebouwd uit stempelhengsten. Zo sprong vader Canturo, net als Calvaro Z, Quick Star en Narcos II op het allerhoogste niveau. En dat geldt in het geval van L'Extreme BH ook voor zijn ijzersterke moederlijn.

Moeder Shou d'Ouilly won onder meer met Catherine van Roosbroeck en David Joberti rubrieken op 1.50m niveau. Daarbij treedt zij in de voetsporen van haar moeder Osiris d'Ouilly die met Laura Kraut en Marc Dilasser op 1.55m proeven aan de start verscheen. Via Narcos II gaat de lijn vervolgens terug op stammoeder Gardenia. Deze Graphit-dochter sprong in haar sportieve carrière op 1.60m niveau en staat onder meer aan de basis van Kronos d'Ouilly(1.60m, Gregory Wathelet), Jubilee d'Ouilly (1.60m, Penelope Leprevost) en Tefnout d'Ouilly (1.60m, Greg Broderick) die de halfzus is van L'Extreme BH, zijn internationaal geklasseerde moeder.

Met zijn krachtige lichtvoetige galop en zijn overschot aan atletisch vermogen lijkt L'Extreme BH alles in zich te hebben om zijn droompedigree waar te maken.

L'Extreme BH heeft zijn verrichtingsonderzoek afgerond met een mooi totaal van 83,5 punten.

Type paard
Springpaard
Kleur
Donkerbruin
Geboortejaar
2016
Stokmaat
174 cm
Goedgekeurd

KWPN

Dekgeld vaste kosten
€ 150,-
Dekgeld drachtig
€ 645,-
Dekgeld totaal
€ 795,-
Sperma beschikbaar
Vers
Beschikbaar bij

Stoeterij Black Horses:

- Carlo van Kaathoven

- Marja Wesslingh

Aanvullende info

Dekvoorwaarden Nederland 2021 L’Extreme BH
Algemeen:
 Voor aanvang van de eerste inseminatie de merriegegevens
aanleveren
 Alle dekgelden zijn exclusief verzendkosten en BTW
 Het dekseizoen eindigt op 1 september 2021
 Het gustgeld bedraagt € 150, excl. BTW en verzendkosten, dit alleen bij
indienen van een gustverklaring opgesteld door een officiële
dierenarts vóór 15 oktober 2021
 Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór
15 oktober 2021
 Stalgeld merrie met veulen € 10,-, zonder veulen € 6,- per dag
 Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de
merriehouder kennis genomen van onze dek- en betalingsvoorwaarden
en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden
Diepvriessperma:
 Stoeterij Black Horses verkoopt geen losse rietjes, alleen per drachtige
merrie
 Niet gebruikte rietjes blijven te allen tijde eigendom van Stoeterij Black
Horses en moeten aan het eind van het seizoen naar ons teruggestuurd
worden evenals de lege rietjes
Embryo-Transplantatie en ICSI:
 Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt voor
embryo-spoeling of voor ICSI
 Begeleiding voor embryo-spoeling loopt via Stoeterij Black Horses, M.
Wesselingh. ICSI uitsluitend via een door Stoeterij Black Horses BV
erkend bedrijf
 Indien er geen ICSI geslaagd is, kan er opnieuw sperma besteld worden
voor deze merrie
 Dekgeld wordt per geslaagde embryo/ICSI in rekening gebracht, dit
geldt ook voor ingevroren embryo’s en als er meerdere embryo’s uit één
inseminatie worden gespoeld
 Merriehouder dient Stoeterij Black Horses BV vóór 15 oktober 2021 een
door de dierenarts of het ET center opgesteld en ondertekend overzicht
te bezorgen van het aantal geslaagde ICSI’s per merrie
 Indien de transplantatie van het ICSI niet succesvol is verlopen, geldt dit
overzicht als een gustverklaring (indien vermeld)
 Niet gebruikte rietjes voor ICSI blijven ten allen tijde eigendom van
Stoeterij Black Horses BV en moeten aan het eind van het seizoen naar
ons teruggestuurd worden evenals de lege rietjes
Aansprakelijkheid:
 Stoeterij Black Horses BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, ziekte of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of
anderszins
 De paarden verblijven bij ons en worden behandeld op risico van de
eigenaar
 Op ons bedrijf gelden de Algemene Dekvoorwaarden van de Bond van
Hengstenhouders zoals gedeponeerd bij Arrondisementsrechtbank te
Utrecht
Veterinaire begeleiding Embryo-transplantatie en reguliere dekkingen:
 Veterinaire begeleiding door dierenarts M. Wesselingh
 Voor merriebegeleiding wordt eenmalig € 140,00 (excl. BTW) in
rekening gebracht
 De merriebegeleiding geldt alléén voor de gynaecologische begeleiding
(opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten, zoals injecties,
bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of
operaties worden door Stoeterij Black Horses BV in rekening gebracht
bij de merriehouder
Dekgeld:
 € 795,-- excl. BTW per drachtige merrie of per geslaagde Embryo / ICSI

Stap: 7
Draf: 8
Galop: 8,5
Reflexen: 8,5
Techniek: 8
Vermogen: 8
Rijdbaarheid: 8,5
Instelling: 8,5
Aanleg als springpaard: 8,5
Totaal: 83,5

Pedigree


L'EXTREME BH

CANTURO

CANTUS

CALETTO I

MONOLINE

FARA

CALANDO I

ULARA II

SHOU D'OUILLY

CALVARO Z

CALETTO I

RIXA

OSIRIS D'OUILLY

QUICK STAR

ISIS D'OUILLY